Agenda

2019

MAART
Vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag, 13.00-17.00 uur:

60 jaar Nationaal Rijtuigmuseum “Een leven vol Rijtuigen”:
– In de zuidhal een nieuwe opstelling van rijtuigen met een bijzonder verhaal
– In de noordhal een bruikleen van Koning Willem-Alexander: de zogenaamde Ambassadeursopstelling

Zondag 24 maart, 14.30 uur:
Kinder Doe Middag, voorjaarsbloemen maken met een puzzeltocht door de tentoonstelling en een vertelling bij de Tulpenboom in de tuin.
Deelname: kinderen gratis, (groot)ouders betalen de normale entree van € 6,50, inclusief bezoek aan de jubileumtentoonstelling.

Zondag 31 maart, 14.30 uur:
Lezing “Rijtuigen, leven en cultuur in Indonesië” door Arie de Jager en Diny Geurts.
• In de 17-de en 18-de eeuw kregen de sultans op Java kostbare koetsen als geschenk vanuit Nederland. In hun pa
leizen (kratons) werden de rijtuigen zuinig bewaard en er werd weinig mee gereden. In 1984 startte het Nationaal Rijtuigmuseum een project om deze zeldzame rijtuigen te restaureren. Arie de Jager en Diny Geurts vertrokken destijds meerdere malen namens het museum naar Indonesië om aan de restauratie te werken. Zij delen hun rijke ervaringen van het leven, tradities en de cultuur op Indonesië aan de hand van vele foto’s en anekdotes met het publiek.
Kosten 7,50 p.p. incl. bezoek en rondleiding jubileumtentoonstelling ‘Een leven vol rijtuigen’.


APRIL

Dinsdag tot en met zondag, 11.00-17.00 uur:
60 jaar Nationaal Rijtuigmuseum “Een leven vol Rijtuigen”:
– In de zuidhal een nieuwe opstelling van rijtuigen met een bijzonder verhaal
– In de noordhal een bruikleen van Koning Willem-Alexander: de zogenaamde Ambassadeursopstelling


Zondag 7 april, 14.30 uur:

Lezing “350 jaar Rombout Verhulst” door streekhistoricus Albert Graansma, over de beeldhouwer van het monumentale grafmonument in de kerk van Midwolde.
• Rombout Verhulst vervaardigde dit grafmonument voor de vroeg overleden Carel Hiëronymus zu Inn- und Knyphausen (een edelman van Oost-Friese komaf). Deze Carel had in zijn hoedanigheid van diplomaat in dienst van de Nederlandse Republiek een dienstreis in de Zuidelijke Nederlanden gemaakt, was ziek thuisgekomen en kort daarna bezweken, nog maar 32 jaar oud. Over het grafmonument zelf valt heel veel te vertellen; over symboliek, over de putti, over de houding van de afgebeelde personen, over verwante praalgraven etc.
Kosten 7,50 p.p. incl. bezoek en rondleiding jubileumtentoonstelling ‘Een leven vol rijtuigen’.

Zondag 28 april, 14.30 uur:
Lezing “Lambertus Hardenberg, fameus rijtuig- en decoratieontwerper” door Noor Hardenberg.
• Op de jubileumtentoonstelling worden originele, 18e eeuwse koetstekeningen van de toen internationaal beroemde ontwerper Lambertus Hardenberg getoond. Van zijn hand is het Koninkrijkswapen, het meest belangrijke symbool van onze natie sinds bijna twee eeuwen.
Zijn achterkleindochter richtte deze ruimtes als gastconservator in en geeft een lezing en presentatie van zijn ontwerpen.
Kosten 7,50 p.p. incl. bezoek en rondleiding jubileumtentoonstelling ‘Een leven vol rijtuigen’.

Wijzigingen voorbehouden