Steun het museum

Museum Nienoord heeft veel vrienden. Vrijwilligers met ieder hun eigen talenten steken de handen uit de mouwen. Vrienden en donateurs geven financiële steun. Ook kan het museum verder de toekomst in dankzij steun uit nalatenschappen.

Museum Nienoord heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende instelling). Dat betekent dat het museum een wettelijk erkend goed doel is, dus giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Wat doet het museum hiervoor?

Rondom de thema’s rijtuigen, paarden en Nienoord werken wij aan:

  • het nationaal erfgoed museaal beheren en restaureren
  • educatieve projecten met scholen organiseren
  • kennis verzamelen en verspreiden
  • de borg Nienoord in oude staat terugbrengen en presenteren
  • cultuurtoerisme stimuleren
  • demonstraties en culturele evenementen organiseren

Onze vrijwilligers, vrienden en donateurs helpen ons dit alles mogelijk te maken