Sinds 9 november is een expositie te zien over een bijzonder regionaal onderwerp: ‘Scheepvaart in het Westerkwartier’. Wethouder Hielke Westra van de gemeente Westerkwartier opende de tentoonstelling op vrijdag 8 november om 16.00 uur in de haven nabij het centrum van Leek.

De tentoonstelling bestrijkt vijf eeuwen scheepvaart in en vanuit het Westerkwartier. Van de turfvaart naar Groningen op initiatief van de borgfamilie, via handel en nering rondom het haventje bij het Landgoed, tot uiteindelijk zeevarende schepen waarvan alleen de kapitein nog een huisadres in het dorp heeft, en de watersport op plas en meer.
Museum Nienoord organiseert deze tentoonstelling samen met de Historische Kring Leek e.o. Naast stukken uit de eigen collectie komen er bruiklenen het Noordelijk Scheepvaart Museum, het Veenkoloniaal Museum, het Groninger Museum, de Groninger Archieven en van particuliere verzamelaars, en filmmateriaal van de Groninger Archieven.
Voorts reageren pas aan de ABK Minerva en het Frank Mohr Instituut afgestudeerde kunstenaars met hun hedendaagse beeldende kunst op de streekhistorische tentoonstelling. Zij reageren op thema’s als de zoektocht naar geluk, leven tussen hoop en vrees, strijden tegen natuurgeweld, aanpassing aan/inspelen op culturen ver hier vandaan.
Leerlingen van rsg De Borgen bouwden modellen en maquettes voor de tentoonstelling.
De combinatie van tekst en beeld, authentieke objecten en hedendaagse kunst gaat niet allen een interessant maar ook een verrassend kleurrijk en afwisselend beeld opleveren.
De Historische Kring brengt bij de tentoonstelling een nieuw boek uit: ‘Scheepvaart in het Westerkwartier’ (auteur Sikke Cazemier, vormgeving Peter Hoffer).