De bruikleengeefsters Willy en Trees van Kleef zijn bereid persoonlijke rondleidingen te verzorgen over de expositie van Nico Koster en Anton Heyboer. 

De volgende data zijn gepland:
Zaterdag 28 november om 14.00 uur
Zondag 29 november om 13.30 en 15.00 uur
2e Kerstdag 26 december 14.00 uur
Zondag 27 december om 13.30 en 15.00 uur

Opgave vooraf is noodzakelijk via e-mail info@museumnienoord.nl of telefoon 0594-51 22 60.
Aan de rondleiding zijn geen extra kosten verbonden.