LET OP: Tot 1 november is het museum open van dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
Vanaf 1 november gaat de winter-openstelling in en is het museum open op vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 12.00 tot 16.30 uur.
Groepen kunnen het hele jaar terecht na afspraak.

Je hoeft geen 1,5 meter afstand meer te houden in het museum. Daarnaast heb je ook geen coronatoegangsbewijs nodig.
Basisregels als handen wassen, in je elleboog niezen en hoesten en goed ventileren blijven wél bestaan.
Zien we je snel in het museum?