Het Mondriaan Fonds heeft onlangs positief beslist om een bijdrage te leveren aan de restauratie van een Napoleon Phaeton uit de collectie van Museum Nienoord. Dit luxe sportrijtuig is één van de rijtuigen die het museum bezit van Kasteel de Haar. Vorig jaar is gestart met het restaureren van drie rijtuigen van dit kasteel die dringend aan herstel toe zijn en daar komt nu dus een vierde bij. Dit is mogelijk omdat deze rijtuigen na restauratie in bruikleen te zien zullen zijn in hun oorspronkelijke koetshuis in het Utrechtse Haarzuilens. Kasteel de Haar heeft de subsidieaanvraag gedaan en die komt ten goede aan de collectie van Museum Nienoord.

Napoleon Phaeton van Kasteel de Haar

De keuze voor dit vierde rijtuig is gemaakt omdat het van Nederlands fabricaat (Ingenhoes, De Bilt) is en uniek van model. Ook binnen de collectie van Nienoord is het een pareltje. Daarom is het des te belangrijker om als erfgoed te bewaren. Maar de oude gele verf is nodig aan conservering toe. Met de toezegging van het Mondriaan Fonds en een extra bijdrage van VZW Pater David is het rijtuigproject nu uitgebreid van drie naar vier rijtuigen. Daarvan is de eerste – de jachtbreak – inmiddels klaar en door het publiek te bewonderen in het stallencomplex in Haarzuilens. Bezoekers zien het gelijk nadat ze een kaartje voor het kasteel kopen. “Ik merk nu al hoe leuk dat is!”, klinkt een enthousiaste drs. Anetta de Jong, directeur van Kasteel de Haar, “Het is niet eens het meest spectaculaire rijtuig van De Haar en toch trekken de bezoekers er gelijk naar toe. Die rijtuigen maken het echt compleet hier, ze horen bij het verhaal.”

Haar collega drs. Geert Pruiksma van Museum Nienoord is al even enthousiast: “Zo’n rijtuig staat centraal in het land als ambassadeur van ons rijtuigmuseum in Leek. Het is beslist niet zo dat we onze topstukken zo weggeven, want wanneer ze in Leek perfect in een expositie passen, halen we ze in goed overleg weer op. Collectiemobiliteit noemen we dat: beter op twee plaatsen iets moois laten zien, dan een deel wegstoppen in het depot. Minstens zo belangrijk is dat dergelijke projecten het mogelijk maken om onze collectie beter voor het nageslacht te bewaren. De rijtuigen worden vooral geconserveerd, met de mogelijkheid om ze bij uitzondering een keer te gebruiken. Dat betekent reinigen en waar nodig herstellen, zonder dat ze hun authenticiteit verliezen. Het zijn echt museale restauraties, want dat is zo’n prachtig rijtuig als de Napoleon Phaeton echt waard.”

 


De vier rijtuigen in dit project komen uit het beheer van Borg en Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord en gaan over in langdurig bruikleen door Kasteel De Haar. Dit project is mede mogelijk gemaakt VZW Pater David, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Bredius ,VSB Fonds, Stichting Bonhomme Tielens, Mondriaan Fonds en Stichting kasteel de Haar. De Stichting Hippomobiel Erfgoed begeleidt de uitvoering en verzorgt de communicatie.