Het Nationaal Rijtuigmuseum stelde een expositie samen met verschillende bijzondere collectiestukken: luxe winterse aanspanningen uit de voorbije eeuwen. Pronksleden, dierensleden, carrouselsleden, Poolse sleden, sleden van Fries type, sleden van Frans type, arretikkers… er is een keuze gemaakt uit de collectie sleden die als gemeenschappelijke noemer hebben de eigen pronk  en praalzucht van de gebruikers ervan te tonen. 

In de 17e t/m de 19e eeuw werden sleden niet alleen gebruikt om puur winters vermaak te hebben. Vaak was het een middel om bewondering of respect af te dwingen,  een manier om eigen macht of importantie te tonen aan de wereld.
Pronksleden waren vaak topstukken van toegepaste kunst, de beste ambachtslieden en kunstenaars werden aangesteld om dergelijke vervoermiddelen te maken. Dit gebeurde  in opdracht van mensen die graag pronkten met eigen macht en rijkdom, of dit deden om deel te nemen aan optochten, zogenoemde carrousels, die werden georganiseerd ter meerdere glorie van de plaatselijke vorst of machthebber.
Maar ook in de 19e eeuw was het voor veel vorstenhuizen of mensen van adel nog steeds van belang om in de koetshuizen naast mooie equipages van deftige rijtuigen één of meer bijzondere sleden te hebben. Wintervermaak en jachtpartijen waren bijzonder  geschikt om zich aan de wereld te tonen en respect af te dwingen. In de expositie zijn opgenomen twee bijzondere sleden uit ons eigen Koninklijk Huis, van koning Willem I en van Koningin Emma.
Naast de pronkstukken staan in de expositie eveneens een aantal van de pas door het Nationaal Rijtuigmuseum verworven sleden, afkomstig uit de collectie van Barend Cruijff  in Purmerend: een fraaie dierenslede met kuip in de vorm van een draak en een aantal arretikkers met bijzondere kenmerken. Belangrijk erfgoed dat een verrijking betekent voor de sledencollectie van het Nationaal Rijtuigmuseum, die inmiddels al 70 exemplaren telt.