De provincie Groningen telt ruim 50 musea en eeuwenoude borgen met prachtige parken. Elk op hun eigen manier laten deze je de provincie Groningen zien en beleven met hun tentoonstellingen en activiteiten. Het zijn plekken – meestal gedragen door een brede groep vrijwilligers uit de omgeving- waar mensen elkaar ontmoeten om te ontdekken en leren, te recreëren en werken, koffie te drinken of samen te eten, van gedachten te wisselen en een podium te vinden. Jaarlijks trekken zij 900.000 bezoekers.

Help onze Groninger musea en borgen om dit op een aantrekkelijke manier te kunnen blijven doen, ook in de toekomst, en breng uiterlijk op zondag 4 oktober aanstaande je positieve beoordeling uit voor het Toukomstplan 43 ‘Sterkere musea voor een sterk Groningen’ via: https://www.toukomst.nl/projecten/musea/

Met de Toukomstbijdrage kunnen musea en borgen investeren in:  

 • Het gastvrij en volgens de eisen ontvangen van inwoners en bezoekers van buiten de provincie – inclusief mensen met een handicap- ;
 • De kwaliteit te vergroten van tentoonstellingen, investeren in goede marketing en aansprekende educatieprogramma’s;  
 • Scholing, diversiteit (multicultureel, actief betrekken van jongeren), eerlijke beloning van medewerkers en betere ‘arbeidsvoorwaarden’ voor vrijwilligers.
 • De uitbreiding van acht bestaande musea naar een ‘regiopoortmuseum’: Zij enthousiasmeren het publiek om de regio verder te ontdekken en vertellen het verhaal van de verschillende Groningse cultuurlandschappen. De regiopoortmusea zijn ook meewerkend partner van de kleinere musea in hun omgeving. Ze delen de kennis over marketing, collectie, educatie, het maken van exposities, vrijwilligersbeleid en bedrijfskunde in algemene zin.
 • De in samenwerking te realiseren museumbus. Met wisselexposities rijdt deze naar de dorpen en wijken van de stad Groningen en is toegankelijk voor alle nieuwsgierigen. Wellicht enthousiasmeert dit ook nog eens om ook eens een van de ‘echte’ musea in de provincie te bezoeken.

Welke resultaten kun je verwachten?

 • Meer werkgelegenheid en mogelijkheden voor begeleid werken in de musea zelf en in de regio;
 • Meer kansen voor alle Groningers om kennis te nemen en na te denken over de geschiedenis, heden en toekomst van hun omgeving;
 • Musea vergroten de mogelijkheden voor lokale ontmoeting en samenwerking;
 • Musea kunnen doorgroeien naar 1,7 miljoen bezoekers die € 63 miljoen besteden in de provincie (gemiddeld €27,- per bezoeker per dag);
 • (Regiopoort) musea dienen als effectief instrument in de regiomarketing;
 • Werken in de cultuur loont. 

In dit plan zijn 27 ideeën verwerkt die in de eerste ronde van Toukomst werden ingediend door verschillende initiatiefnemers. Dit gebundelde plan is met 59 andere gebundelde plannen door Toukomst geselecteerd voor deze publieksronde. De musea en borgen in Groningen hopen op je positieve beoordeling van dit projectplan voor sterkere musea voor een sterk Groningen!