In verband met de overheidsmaatregelen om verspreiding van het Covid 19-virus te voorkomen, is Museum Nienoord tot nader order gesloten.

 

Wij wensen u een gelukkig 2022 en hopen u – gezond en wel – weer spoedig te mogen begroeten.

Bestuur, directie en medewerkers