Afgelopen jaar is in Museum Nienoord hard gewerkt om haar collectie van meer dan 5.000 objecten op een nieuwe manier te registreren. Met een subsidie van het Fonds voor de Cultuurparticipatie zijn de vrijwilligers begonnen om de rijke collectie inzichtelijker gemaakt en kan conservator Jan Zijlstra straks alles weer blindelings terugvinden.

Dat was voorheen een stuk ingewikkelder. In de loop van decennia was het collectiesysteem nogal uitgebreid en vervuild geraakt. De dertig deelcollecties van Museum Nienoord – objecten die te maken hebben met de borg Nienoord en haar bewoners of met de nationale collectie rijtuigen en sleden- zijn nu teruggebracht tot vijf deelcollecties. De 150 objectcategorieën die aanvankelijk bestonden, zijn nu teruggebracht tot dertig. Antiek meubilair, historische kunstobjecten, sleden, tuigen, archiefstukken en bibliotheekboeken, alles is binnenkort met een druk op de knop op het beeldscherm te toveren.

Vrijwilligers voeren alles in, onder leiding van de conservator. Hiervoor zijn nog altijd nieuwe vrijwilligers welkom om het team te komen versterken.
Het doel van dit project, waar overigens nog hard aan wordt gewerkt, is de rijke collectie ook op internet toegankelijk te maken. Bezoekers en onderzoekers kunnen zo kennismaken met de collectiestukken en de verhalen die erbij horen. Juist door de geschiedenis van de borg, haar omgeving en de rijtuigen zichtbaar te maken, zullen meer mensen de spannende collectie in het echt willen bewonderen.