Vriend worden van het museum

Vriend van het museum
Voor minimaal € 25,00 per jaar bent u Vriend van het museum. U heeft dan het hele seizoen onbeperkt toegang *) tot het museum voor u en één partner. Ook krijgt u korting op evenementen en tijdelijke tentoonstellingen **). Per e-mail of via de (digitale) Nieuwsbrief informeren wij u over evenementen, tentoonstellingen en laatste nieuws. 

Meld u aan als Vriend en maak uw donatie van minimaal € 25,00 over op IBAN: NL85 RABO 0335 1335 25 ten name van Museum Nienoord Leek.

*) Bij sommige evenementen geldt een andere entreeregeling en wordt een toeslag gevraagd. Dit wordt tevoren kenbaar gemaakt.
**) Hierover wordt u per e-mail geïnformeerd.

    Voor Vrienden en Donateurs zijn de Algemene bepalingen Vrienden en de privacyverklaring van toepassing.