Organisatie / ANBI

Naam organisatie
Museum Nienoord
Museum Nienoord is de overkoepelende naam van Stichting Nationaal Rijtuigmuseum en Borg Nienoord

 

Adres
Nienoord 1, 9351 AC Leek

 

RSIN/Fiscaal nummer
NL0028.23.275.B01.

 

Inschrijving Kamer van Koophandel
De stichting is ingeschreven onder nummer 41009598

 

Governance Code Cultuur
Het museum past de Governance Code Cultuur in proportionaliteit toe.

 

Bestuur (met rooster van aftreden)
De heer S.M. Dijkstra, voorzitter
   01-11-2020 (1 x herbenoembaar)
Mevrouw W. van der Schuit, secretaris
   01-09-2020 (2 x herbenoembaar)
De heer J.G. Komduur, penningmeester
   01-01-2020 (2 x herbenoembaar)
De heer G. Vos, bestuurslid
  19-12-2019 (2 x herbenoembaar)
Mevrouw M.H. Weits, bestuurslid
   13-07-2022 (2 x herbenoembaar)

 

Directie
De heer G. Pruiksma

 

Doelstellingen ANBI
De stichting heeft de ANBI-status: Algemeen Nut Beogende Instelling
Onder voorwaarden kunnen giften en schenkingen fiscaal aantrekkelijk worden afgetrokken van de belastingen.
De stichting heeft ten doel:
a. Het bevorderen bij het brede publiek van de belangstelling voor, en het inzicht in de geschiedenis van Borg Nienoord, de regionale cultuurhistorie en de geschiedenis en cultuur van het gebruik van paard en rijtuig in Nederland.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Bankrelatie
IBAN: NL85 RABO 0335 1335 25

 

Beleidsplan
Toekomstvisie 2018-2020
Ten behoeve van publicatie op deze website zijn om technische redenen alle illustraties (foto’s) uit deze versie verwijderd. De paginering is niet aangepast.

 

Beloningsbeleid
De bestuurders van de stichting zijn onbezoldigd. Personeel in loondienst wordt betaald op basis van de Cao Rijksmusea.

 

Activiteiten
Een actueel verslag van de activiteiten van Museum Nienoord is te vinden op onze nieuwspagina.

 

Jaarverslag
Als u belangstelling heeft voor het inhoudelijk jaarverslag kunt u dat per e-mail aanvragen op info@museumnienoord.nl of telefonisch via nummer 0594-51 22 60.

 

Jaarrekening
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018