Steun het museum

Museum Nienoord heeft veel vrienden. Vrijwilligers met ieder hun eigen talenten steken de handen uit de mouwen. Vrienden en donateurs geven financiële steun. Ook kan het museum verder de toekomst in dankzij steun uit nalatenschappen.

Museum Nienoord heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende instelling). Dat betekent dat het museum een wettelijk erkend goed doel is, dus giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Wat doet het museum hiervoor?

Rondom de thema’s rijtuigen, paarden en historie van Nienoord en Leek werken wij aan het:

  • museaal beheren en restaureren van nationaal erfgoed
  • organiseren van educatieve projecten voor scholen
  • verzamelen en verspreiden van kennis
  • in oude staat terugbrengen en presenteren van de borg Nienoord
  • stimuleren van het cultuurtoerisme
  • organiseren van demonstraties en culturele en historische evenementen

Onze vrijwilligers, vrienden en donateurs helpen ons dit alles mogelijk te maken