Steun het museum

Museum Nienoord heeft veel vrienden. Vrijwilligers met ieder hun eigen talenten steken de handen uit de mouwen. Vrienden en donateurs geven financiële steun. Ook kan het museum verder de toekomst in dankzij steun uit nalatenschappen.
Museum Nienoord heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende instelling). Dat betekent dat het museum een wettelijk erkend goed doel is, dus giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Wat doet het museum hiervoor?
Rondom de thema’s rijtuigen, paarden en historie van Nienoord en Leek werken wij aan het:

  • museaal beheren en restaureren van nationaal erfgoed
  • organiseren van educatieve projecten voor scholen
  • verzamelen en verspreiden van kennis
  • in oude staat terugbrengen en presenteren van de borg Nienoord
  • stimuleren van het cultuurtoerisme
  • organiseren van demonstraties en culturele en historische evenementen

Onze vrijwilligers, vrienden en donateurs helpen ons dit alles mogelijk te maken.

Een Tientjesdonateur schenkt per jaar € 10,00
Tientjesdonateurs ondersteunen het museum vooral moreel en financieel. Per donateurskaart hebt u per jaar recht op 2 maal gratis toegang (c.q.1 keer toegang samen met een partner). U wordt – als u dat op prijs stelt – per e-mail of via de Nieuwsbrief geïnformeerd over de laatste nieuwtjes.
U kunt zich hier aanmelden als donateur en uw donatie overmaken op IBAN  NL85 RABO 0335 1335 25 ten name van Museum Nienoord te Leek.

Vriend van het museum
U kunt ook Vriend van het museum worden voor minimaal € 25,00 per jaar. U heeft dan het hele seizoen onbeperkt toegang *) voor u en 1 partner. Met een Museumkaart heeft u eveneens vrij toegang *). Voor opgave als Vriend klikt u hier.

Ridder van Museum Nienoord
Nog exclusiever kunt u het museum steunen door Ridder van Museum Nienoord te worden. U krijgt dan bijvoorbeeld aangeboden:
–  jaarlijks een galadiner in de Ridderzaal, met concert van een of meer landelijke finalisten van het Prinses Christina Concours;
– uitnodigingen voor openingen en andere bijzondere evenementen;
– uitnodigingen voor besloten ontvangsten:
– de nieuwsbrief en andere bijzonderheden, zoals de das met het Van Ewsum wapen.
U maakt deel uit van een interessant netwerk, maar bezoekt vooral informele bijeenkomsten in een cultuurhistorische omgeving.
Voor meer informatie over het Ridderschap of aanmelding kunt u contact opnemen met de directeur: directie@museumnienoord.nl

*) Bij sommige evenementen geldt een andere entreeregeling en wordt een toeslag gevraagd. Dit wordt tevoren kenbaar gemaakt.

Rijtuigliefhebbers
Het Nationaal Rijtuigmuseum heeft sinds lang een eigen vriendenvereniging: de Compagnie tot Instandhouding van het Oude Gerij. Deze vereniging staat organisatorisch buiten Museum Nienoord, maar heeft wel nauwe banden. Het lidmaatschap van deze vereniging bedraagt € 20,- per jaar. Hun doelstelling en activiteiten staan vermeld op hun website.