De tentoonstelling “Matthijs Röling en kunstenaarsvrienden” wordt goed bezocht. Museum Nienoord wil alle kinderen in de basisschoolleeftijd uitnodigen om de prachtige tentoonstelling ook te bezoeken. Er is een speurtocht, kleurplaten, je kunt een kastje inrichten en natekenen en natuurlijk de mooie schilderijen bekijken.
Op woensdagmiddag 3 mei vond het eerste Kinderatelier plaats, waarbij de kinderen een jaargetijdenkastje naar voorbeeld van Matthijs Röling hebben ingericht en nageschilderd of nagetekend. Dit leverde prachtige kunstwerken op die allemaal zijn achtergebleven bij Museum Nienoord om op een nader te bepalen tijdstip in september tentoongesteld te worden.

Op zondagmiddag 25 juni organiseert Museum Nienoord het tweede Kinderatelier. Onder begeleiding van ons educatieteam ga je aan de slag met verf of aquarelpotloden. Naar voorbeeld van de zelfportretten van Matthijs Röling ga jij je eigen zelfportret schilderen of tekenen. Jouw schilderij mag na het Kinderatelier mee naar huis. Je mag het ook achterlaten voor de speciale kinderexpositie dien in september bij Museum Nienoord wordt georganiseerd. Natuurlijk krijg je na de kinderexpositie jouw werk mee naar huis.

Belangrijke informatie:

  • Voor de leeftijd 4 t/m 12 jaar
  • Zondagmiddag 25 juni, van 13:30 tot 15:30 uur
  • € 3,50 per kind, te betalen aan de kassa
  • Meld je snel aan want vol = vol!
  • Aanmelden via info@museumnienoord.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en leeftijd

Gedurende de expositie organiseren we nog 2 keer het Kinderatelier. Deze vinden plaats op 19 juli (jaargetijdenkastje schilderen) en 23 augustus (zelfportret schilderen).